Zašto su CPC, CPM i CPA modeli važni za oglašavanje?
7. aprila 2020. 0

CPC, CPM i CPA su akronimi i označavaju Cost Per Click, Cost Per Mille i Cost Per Action. Ovo su ključni pojmovi u plaćenom oglašavanju na internetu i affiliate marketingu.

Kada plaćate da se reklame prikazuju na Google pretragama, na Facebooku ili na drugim web lokacijama, obično je to putem jednog od tri gore navedena modela. Da vidimo šta karakteriše svaki od njih.

Kako funkcioniše CPM?

Ovaj model izračunava troškove za hiljadu prikazivanja (impresija) – trošak koji oglašivač plaća za hiljadu pregleda ili klikova na reklamu. Na primer, ako je cena za CPM Facebook kampanje 20 USD, tada će se za 5000 pojavljivanja platiti 100 USD.

Prednost CPM-a je što je na prvi pogled jeftiniji. Loša strana je što „impresija“ nije isto što i poseta ili akcija. Mnogi ljudi mogu samo pregledati oglase, ali to ne znači da će kampanja doneti opipljive rezultate.

Što je bolja segmentacija (specifikacije ciljane publike) i atraktivniji oglas, to su efikasnije CPM kampanje.

Kako funkcioniše CPC?

U ovom modelu kompanija plaća svaki klik korisnika na svojoj reklami. Na primer, ako je cena po kliku kampanje 2 dolara, a za jedan dan 200 korisnika klikne na oglas, tada će oglašivač morati da plati 400 dolara. Moguće je postaviti maksimalan budžet u CPC kampanjama tako da kada se postigne predviđeni broj klikova, više ne prikazuje reklama.

cpc-model

Prednost kampanja sa CPC-om je činjenica da plaćate samo za prikaze koji su izazvali dovoljno interesovanja. Njegov nedostatak je u osnovi isti kao i pre – klik ne garantuje konkretnu radnju. Korisnik može jednostavno ući na sajt i odmah nakon toga otići, ne kupujući ili deliti nikakve lične podatke.

Kako rang oglasa utiče na stvarnu cenu po kliku? Često, prosečna cena po kliku (CPC) nije cena koju plaćate za svaki vaš klik. Budući da je sistem dinamičan, CPC može mnogo da varira od aukcije do aukcije i zavisi od niza faktora, kao što je kontekst svakog upita.

Važno je imati na umu da je prosečna cena po kliku samo prosečna – što znači da cena koju plaćate može biti iznad ili ispod tog proseka. Oglasi višeg kvaliteta obično dovode do nižih troškova, bolje pozicije oglasa i većeg uspeha u oglašavanju. Kada korisnici vide relevantne oglase, oni su srećniji i najverovatnije će da kliknu na takve oglase.

Kako funkcioniše CPA?

S druge strane, cena po akciji je model gde oglašivač plaća samo kada korisnik pogleda reklamu, klikne na nju i izvrši neku radnju na web lokaciji. Ova akcija je obično kupovina, ali se ponekad ciljaju i registracije jer izgrađuju baze podataka potencijalnih klijenata.

Affiliate marketing deluje vrlo slično CPA; web stranice koje preporučuju proizvode ili usluge za proviziju putem izlaznih veza. Veze se mogu prikazati kao direktni oglas ili kao suptilna preporuka.

Prednost CPA je što plaćate samo ako ostvarite neki profit. Nedostatak je što cena po akciji za ove vrste kampanja može biti veća od cene dobro osmišljenih CPM ili CPC kampanja.

Kao što se događa sa mnogim drugim ključnim pitanjima u digitalnom marketingu, odgovor na pitanje koji model je najisplativiji je „zavisi“. Svaki model ima svoje prednosti i nedostatke, ali ako se pravilno rukuje, sva tri modela mogu biti efikasna – sa druge strane, ako se ne koriste pravilno, mogu rezultirati gubitkom novca.

Uvek se preporučuje uložiti deo budžeta za oglašavanje u svaku od ovih strategija i saznati koja od njih bolje funkcioniše u datom konkretnom slučaju.

<strong>Davor Dimić</strong>
Davor Dimić

Specijalista za digitalno poslovanje, digitalni marketing i digitalni konsalting, web development, SEO.