Alt Soft d.o.o.
Koče Popovića 9
11 000 Beograd

Тelefon:
+381 (62) 503 800
+381 (69) 822 0 922

emаil:
office@altsofts.com

Matični broj: 21496804

PIB: 111528572

Dinarski račun: 160-551783-32

Devizni račun: 00-538-4946.2

BANKA INTESA